Home Telefon

Żywa lekcja historii w Polkowicach

Nowy Rok rozpoczęliśmy od zorganizowania specjalnej lekcji historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach. Tematem lekcji były zagadnienia związane z wprowadzeniem stanu wojennego i działań opozycji antykomunistycznej. Podczas lekcji członkowie naszego Stowarzyszenia relacjonowali wydarzenia zgodnie z własnymi wspomnieniami z tamtych czasów i odpowiadali na pytania młodzieży. Podczas lekcji udostępniliśmy młodzieży kserokopie dokumentów, wydruki wspomnień, świadectw ludzi i organizacji działających w ruchu opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944 – 1989.

Uczniowie byli zainteresowani jak wyglądała działalność solidarnościowego podziemia w okresie PRL, jakimi sposobami walczono z aparatem ucisku. Z sali padło wiele pytań. Zainteresowanie uczniów dowodzi, że takie bliskie spotkania z żywymi świadkami naszej historii są bardzo pouczające i wartościowe.