Home Telefon

Zmarł Tadeusz Cieślak – działacz głogowskiej Solidarności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi - Tadeusza Cieślaka - znanego działacza głogowskiej Solidarności. Rodzinie zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci.

Tadeusz Cieślak, ur. 30 XII 1957 w Świebodzicach. Zmarł 13 stycznia 2024 w Głogowie Ukończył SP nr 30 w Wałbrzychu (1972), Średnie Studium Zawodowe w Głogowie (1996). W latach 1978–1983 w ZSMP. w latach 1976–1978 operator odsiarczalni gazu w Dolnośląskich Zakładach Gazowniczych Dalgaz w Wałbrzychu, w okresie 1978–1989 ślusarz-mechanik w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM w Lubinie. 27–28 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”.

14–15 XII 1981 członek Zakładowego KS. 1982–1989 członek Tymczasowej Podziemnej KZ ZG Polkowice, od 1982 przew. 1982 – IV 1983 działacz MKK Województwa Legnickiego. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich, a nast. walk ulicznych z ZOMO w Głogowie. 1982–1989 uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbierał składki na cele związkowe i pomoc represjonowanym. 1982–1983 uczestnik przygotowań od strony technicznej emisji audycji podziemnego Radia „S” w Głogowie. 11 V 1983 poddany rewizji mieszkania, zatrzymany, 13 V aresztowany, osadzony w AŚ w Głogowie, Legnicy i we Wrocławiu oraz ZK tamże, W latach 1983–1989 współzałożyciel, członek gremium kierowniczego Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego.

Wiosną 1985 zatrzymany na ulicy przez WSW, dwukrotnie pobity (w samochodzie WSW i na komendzie MO), kilkukrotnie przesłuchiwany. 21 VIII 1988 współorganizator strajku w ZG Polkowice; 22 VIII zatrzymany, 23 VIII zwolniony z pracy, nast. 24 VIII – 1 IX uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. W XI 1988 przywrócony do pracy. 1988–1989 współorganizator, członek Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie. 1984–1989 wielokrotne poddawany rewizji, zatrzymywany i przesłuchiwany (m.in. wiosną 1985, 22 IV 1988, 21 I 1989), 28 IX 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

W latach 1989–1993 pracował w Grecji, Lata 1994–2017 – współwłaściciel Firmy Przewozowej Atena Tadeusz Cieślak/PP Atena w Głogowie, Od 2017 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Łukasz Sołtysik (Encyklopedia Solidarności)

Fot. solidarnosci.org.pl/legnica