Home Telefon

Zapraszamy do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!

Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego zaprasza do udziału w konkursie pt. "Najciekawsza praca związana z tematyką ruchu niepodległościowego w Zagłębiu Miedziowym w latach 1980-1989".

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionu Zagłębia Miedziowego. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej zamieszkującej region Zagłębia Miedziowego. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, która powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu. Praca musi być wykonana w języku polskim i może mieć dowolną formę, np. reportażu, pracy plastycznej, fotograficznej.

Praca autorska może być dostarczona w formie wydruku lub na nośnikach danych na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 59-300 Lubin, z dopiskiem „konkurs” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: soazm.zm@wp.pl wraz z podaniem danych kontaktowych.

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureatom, którzy zajęli miejsca 1-5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa powiadomi laureatów o zajętych miejscach w terminie do dnia 15 października 2022r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU, NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY !!!