Home Telefon

W Polkowicach podziękowali za Solidarność

Dłoń z wyciągniętymi palcami na znak litery „V” – symbolu zwycięstwa i wolności, w tle szyb ZG „Rudna”  z flagą górniczą, a poniżej masy protestujących ludzi ze sztandarami – to elementy muralu „Dziękujemy za Solidarność” odsłoniętego na ścianie bloku przy ulicy 11 lutego w Polkowicach, w ramach miejskich obchodów 40-lecia powstania ruchu solidarnościowego.

– Symbole mówią o wartościach, które są dla nas bardzo istotne – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Mural nawiązuje nie tylko do rocznicy powstania związku zawodowego „Solidarność”, ale również do tych działań, które były podjęte w wyniku powstania tego związku w roku osiemdziesiątym pierwszym – pokojowej pacyfikacji Zakładów Górniczych „Rudna” i postawy górników, którzy walczyli nie tylko o sprawy pracownicze, ale przede wszystkim o sprawy obywatelskie i o wolność Polski.

Mural został odsłonięty w obecności uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, organizatorów strajków w ZG „Rudna” Jana Tabora i Wiesława Pawłowskiego.

– Pracowałem na „Rudnej Zachodniej” i patrząc z perspektywy na szyb, na którym przepracowałem dwadzieścia pięć lat i oba strajki: strajk w osiemdziesiątym roku i pacyfikację w kopalni „Rudna”, to ten mural łapie za serce i przypomina tamten okres walki o wolność i niepodległość – wspomina Jan Tabor, obecnie prezes Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego.

– Mam nadzieję, że patrząc na ten mural będzie możliwość zastanowienia się, jakie wartości ma nazwa „Solidarność” i jakie wartości powinna ona teraz symbolizować dla młodego pokolenia – podkreśla Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych.

Mural

Mural przy ulicy 11 Lutego jest pierwszym z wydarzeń społeczno-patriotycznych organizowanych w ramach miejskich obchodów 40-lecia narodzin „Solidarności”. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Było to jedno z miejsc w Polkowicach, gdzie od 14 do 17 grudnia 1981 roku mieszkańcy, protestujący na znak solidarności ze strajkującymi górnikami ZG „Rudna Zachodnia” i „Rudna Główna”, byli pacyfikowani przez oddziały ZOMO i milicji. Kompozycja jest dziełem warszawskiej firmy. Nad jest stworzeniem na powierzchni około 200 m kw. przez siedem dni pracowało czworo artystów. Całość kosztowała 40 tysięcy złotych, z czego połowę przekazała Fundacja KGHM Polska Miedź.

W niedzielę, 30 sierpnia, o godz. 11 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach rozpocznie się msza św. w intencji związku, z udziałem m. in. kombatantów i związkowców NSZZ „Solidarność”, władz miejskich, służb mundurowych oraz mieszkańców.

W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędzie uroczysta sesja Rady Miejskiej w Polkowicach. W porządku obrad jest podjęcie uchwały o „wyrażeniu uznania twórcom, działaczom oraz kombatantom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w 40. rocznicę powstania związku”. Wnioskodawcą projektu uchwały jest burmistrz Polkowic.

Ostatnim elementem w ramach rocznicowych wydarzeń będzie zaplanowane na wtorek, 3 września, w Lubinie seminarium popularno-naukowe „Sierpień 1980 w Zagłębiu Miedziowym”. Wezmą w nim udział m. in. burmistrz Łukasz Puźniecki, dr Łukasz Sołtysik z Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, przy wsparciu Gminy Polkowice.

Przypomnijmy: 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku, w wyniku podpisania tzw. Porozumień Sierpniowych, powstał pierwszy w powojennej Polsce, niezależny od władzy, samorządny związek zawodowy. Od samego początku NSZZ „Solidarność” zrzeszał ogromną liczbę członków. W samym Zagłębiu Miedziowym do „Solidarności” zapisało się w ciągu kilku tygodni kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie z największych zakładów pracy – kopalń, hut i przedsiębiorstw górniczych.
https://polkowice.eu/
Fot Roman Tomczak, Bogdan Orłowski

Mural
Mural Solidarności