Home Telefon

Sierpień 1980 – Zachować w Pamięci

3 września w Lubinie odbyło się seminarium „Sierpień 1980 – Zachować w Pamięci” zorganizowane przez Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, które swym patronatem objął Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. IPN reprezentował Łukasz Sołtysik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych, znawca historii powstania NSZZ „Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym. Wprowadził on zebranych w meandry wydarzeń z okresu powstawania „Solidarności” oraz przedstawił najważniejsze osoby stojące na czele strajków.