Home Telefon

Nie żyje nasz kolega – Franciszek Kamiński

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Franciszka Kamińskiego, naszego drogiego kolegi, zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznego, cenionego i dobrego człowieka.

Franciszek Józef Kamiński, ur. 18 II 1943 w Krzyżowej k. Żywca. Ukończył LO dla Pracujących w Głogowie (1978). Zmarł 4 kwietnia 2024 roku.

1962-1964 górnik dołowy w KWK Mikulczyce-Rokitnice w Zabrzu, 1964-1965 robotnik rolny w PGR w Brodowie k. Lubina, 1965-1969 zootechnik w Wojewódzkiej Stacji Oceny Zwierząt przy WRN we Wrocławiu, 1969-1976 górnik dołowy w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Lubinie, 1976-1981 górnik, instruktor strzałowy w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM Lubin.

27 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku w Rudnej. Od IX 1980 w „S”; 30 XI 1980 – 19 IX 1981 członek Prezydium Zakładowej Komisji Robotniczej w Rudnej; autor felietonów we wrocławskim piśmie KZ „S” Zakładu Badań i Projektów Miedzi Cuprum „Solidarność”; kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Solidarność Dolnośląska”).

14 XII 1981 współorganizator strajku w ZG Rudna, 14-15 XII 1981 członek Zakładowego KS, 15-17 XII 1981 członek Prezydium MKS tamże; po pacyfikacji strajku w ukryciu w Głogowie, Lubinie i Polkowicach, poszukiwany listem gończym, VI-VII 1982 przewodniczący podziemnego MKS. XII 1981 – VII 1982 współzałożyciel (z Pawłem Kotlickim, Grzegorzem Laską i Andrzejem Poroszewskim), redaktor naczelny, autor, organizator druku i drukarz podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”, od IV 1982 „Zagłębie Miedziowe”; na prośbę Władysława Papużyńskiego V-VI 1982 redaktor 2 nr. pisma podziemnego „NSZZ «S» RI Dolnego Śląska”; I-III 1982 z dostarczanych z Wrocławia matryc drukarz i kolporter „Z Dnia na Dzień”; do VII 1982 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk. 24 VII 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Legnicy, następnie w AŚ we Wrocławiu, 22 X 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy na 1,5 roku wiezienia w zawieszeniu na 3 lata, 23 X 1982 zwolniony, tego samego dnia ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 13 I 1983 zwolniony. I-IX 1983 pracownik Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego w Małomicach k. Lubina, 1983-1994 Przedsiębiorstwa Budowy Kopalni Rud Częstochowa Oddział Lubin. 1983-1989 autor (ps. Skorpion, Bywalec) i redaktor naczelny „Zagłębia Miedziowego”; 1984-1989 działacz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe oraz współpracownik RKS Dolny Śląsk. W 1983 przeszkolił Juliana Zawadzkiego i Jerzego Osickiego założycieli i redaktorów podziemnego pisma „Wolny Głos. [Pismo] TKZ NSZZ «S» ZBK Lubin” w zakresie przepisywania tekstów na matryce; w 1988 autor i redaktor satyrycznego podziemnego pisma „Swojak”; w I 1988 założyciel, do III 1989 autor i redaktor naczelny pisma „Uskok”; w XI 1988 współzałożyciel, do V 1989 autor i redaktor pisma „Miedziak. Pismo TKZ ZG Rudna”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

IV-VI 1989 członek KO „S” w Lubinie; 1989-1995 członek KZ w PBKR Częstochowa O/Lubin; w II i IX 1990 delegat na III i IV WZD Województwa Legnickiego, w III 1990 delegat na WZD Dolny Śląsk, 1990-1991 delegat na kolejne KZD, 1991-1994 delegat na WZD Zagłębia Miedziowego. W 1990 współzałożyciel, autor i redaktor pisma „Gwarek. Pismo Komisji Górniczej NSZZ «S» Lubin”. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

6 V 1982 – 21 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Podziemie; 1985-1986 w ramach SOS krypt. Spotkanie; do 26 VI 1986 w ramach SOR krypt. Wykonawcy; 18 V 1983 – 4 IX 1989 w ramach SOR krypt. Gazeta.

(Łukasz Sołtysik – Encyklopedia Solidarności)

Informacja o uroczystościach pogrzebowych zostanie podana w najbliższym czasie.

Zdjęcia: Wojciech Obremski