Home Telefon

Lubińskie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystych obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lubinie.

Lubińskie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się dziś uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostało odprawione w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie wraz z całym pochodem, przeszliśmy w stronę Parku Piłsudskiego. Tam, pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uczciliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Zdjęcia. www.zmiedzi.pl