Home Telefon

Konkurs na najciekawszą pracę o ruchu niepodległościowym

Wiesław Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. “Najciekawsza praca związana z tematyką ruchu niepodległościowego w Zagłębiu Miedziowym w latach 1980-1989”.

Cel konkursu:
• kształtowanie postaw patriotycznych i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionu Zagłębia Miedziowego.

Zasady konkursu:
• konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej zamieszkującej region Zagłębia Miedziowego;
• każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę;
• praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu;
• praca musi być wykonana w języku polskim i może mieć dowolną formę, np. reportaż, praca plastyczna, fotograficzna itp.;
• praca powinna zostać dostarczona drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego, ul. Sokola 48/14, 59-300 Lubin wraz z podaniem danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
• prace zostaną ocenione przez komisję konkursową- laureatom, którzy zajęli miejsca 1-5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe;
czas przesyłania prac – 15 czerwca 2023r.;
• komisja konkursowa powiadomi laureatów o zajętych miejscach w terminie do dnia 20 czerwca 2023r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU, NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY !!!