Home Telefon

Kolejna żywa lekcja historii w Polkowicach

W Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach odbyła się kolejna żywa lekcja historii w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu „Dialog międzypokoleniowy w duchu patriotyzmu Zagłębia Miedziowego”, organizowanego i finansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Tematem lekcji były zagadnienia związane z wprowadzeniem stanu wojennego i działań opozycji antykomunistycznej. Podczas lekcji członkowie naszego Stowarzyszenia relacjonowali wydarzenia zgodnie z własnymi wspomnieniami z tamtych czasów i odpowiadali na pytania młodzieży. Podczas lekcji udostępniliśmy młodzieży kserokopie dokumentów, wydruki wspomnień, świadectw ludzi i organizacji działających w ruchu opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944 – 1989.

Uczniowie byli zainteresowani jak wyglądała działalność solidarnościowego podziemia w okresie PRL, jakimi sposobami walczono z aparatem ucisku. Z sali padło wiele pytań. Zainteresowanie uczniów dowodzi, że takie bliskie spotkania z żywymi świadkami naszej historii są bardzo pouczające i wartościowe.