Home Telefon

Kolejna rocznica Sierpnia 1980 roku!

W sierpniu 1980 roku byliśmy dumni ze swoich postaw, stworzyliśmy podstawy do działalności pierwszego niezależnego związku zawodowego, wbrew ideologii komunistycznej. Powstawały niezależne od władz komunistycznych wydawnictwa, powstał Tygodnik Solidarność, uczyliśmy się pracy dla dobra wspólnego.

Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego działając na rzecz całego środowiska solidarnościowego, dziękuje wszystkim za trwanie przy wartościach które w 1980r pozwoliły nam stworzyć NSZZ Solidarność.

27 sierpnia o godz 12 w Polkowicach przy ul. 11 Lutego, pod muralem Solidarności organizujemy spotkanie środowiska solidarnościowego. Po krótkim spotkaniu zapraszamy do Kawiarni Uniwersyteckiej (Uczelnia Jana Wyżykowskiego) przy ul. Skalników, na chwilę wspomnień historycznych.

PS.  Stowarzyszenie Opozycji  Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego dziękuje redakcji „Solidarność Zagłębia Miedziowego” za współpracę i za zamieszczanie informacji o działalności opozycyjnej  osób z terenu Zagłębia Miedziowego. Dziękuję również za zamieszczanie ważnych informacji podawanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dotyczących zmian w ustawie o działaczach opozycji. 

prezes SOAZM Jan Tabor

Mural
Mural Solidarności

Zaczerpnięte z Solidarność Zagłębie Miedziowe