Home Telefon

Apel w obronie świętego Jana Pawła II – zwyciężaliśmy wcześniej, zwyciężymy i teraz!

W związku z bezprecedensowym i nieuzasadnionym atakiem na papieża Jana Pawła II - wielkiego Polaka - nasze stowarzyszenie wydało w tej sprawie specjalny apel w obronie Ojca Świętego i Kościoła Katolickiego.

Jako Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego jesteśmy oburzeni i zasmuceni bezprecedensowym atakiem na postać świętego Jana Pawła II – głowy Kościoła Katolickiego i Państwa Watykańskiego. Medialna manipulacja postawiła w stan oskarżenia wielkiego Polaka, który nigdy nie szczędził sił w obronie Polski, w obronie najwyższych wartości patriotycznych.

To dzięki biskupowi, potem kardynałowi Karolowi Wojtyle, który stał się papieżem Janem Pawłem II – nasi rodacy uwierzyli w zwycięstwo z komunizmem, dzięki Jego postawie, zaangażowaniu i poświęceniu – reżim komunistyczny upadł, Polska Ludowa i aparat ucisku przestały istnieć, doczekaliśmy się wolnej i niepodległej Ojczyzny.

Dzisiaj bezpardonowo stawia się Jego postać w stan podejrzeń i oskarżeń. To oburzające, niedopuszczalne i nie do przyjęcia! Jako SOAZM wydaliśmy specjalny apel w obronie świętego Jana Pawła II.

Oto treść naszego apelu:

W obliczu kłamstw i medialnych manipulacji skierowanych przeciwko osobie świętego Jana Pawła II, stanowczo sprzeciwiamy się niszczeniu autorytetu największego z rodu Polaków. Nie zapominajmy, że nie byłoby wolnej Polski bez takich postaci jak Jan Paweł II i nie byłoby przemian ustrojowych w Europie Środkowo – Wschodniej, bez Jego nieocenionego wkładu w zrzucaniu jarzma komunizmu sowieckiego. My, członkowie Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego będziemy bronić prawdy i godności największego z Polaków, dlatego apelujemy, aby nie burzyć fundamentów naszego narodowego trwania, bowiem jak mówił święty Jan Paweł II, nie wolno podcinać korzeni, z których wszyscy wyrastamy, nie wolno niszczyć naszej wspólnoty. Bądźmy razem w obronie św. Jana Pawła II, będziemy stać przy Nim i świadczyć o Jego wielkości i świętości. Zwyciężaliśmy wcześniej, zwyciężymy i teraz! Prawda zwycięży!

Zdjęcia z pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Wizyta papieża w Legnicy w czerwcu 1997 roku.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Wojciecha Obremskiego.