Home Telefon

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętamy!

Dziś przypada 42. rocznica ogłoszenia i wprowadzenia stanu wojennego. W wielu miastach naszego regionu mieszkańcy oddadzą hołd ofiarom, internowanym i prześladowanym. W Lubinie główne uroczystości zaplanowano pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina’82 na Wzgórzu Zamkowym.

Lubińskie uroczystości rozpoczną się o godz. 18. mszą świętą kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej (tzw. duży kościół-przyp.red.) w intencji ofiar stanu wojennego. Po zakończeniu nabożeństwa wieńce pod pomnikiem złożą przedstawiciele lokalnego samorządu, mieszkańcy.

Stan wojenny to jedna z najczarniejszych kart historii Polski Ludowej. Wprowadzony 13 grudnia 1981r. został zawieszony 31 grudnia 1982r. a zniesiony ostatecznie – 22 lipca 1983r. W całym kraju internowano wówczas ponad 10 tysięcy działaczy związanych głównie z Solidarnością. Podczas stanu wojennego zginęło około 40 osób, w 9 górników z kopalni „Wujek” i trzech mieszkańców Lubina – podczas pokojowej manifestacji z 31 sierpnia 1982r.