Home Telefon

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Oddaliśmy hołd ofiarom

Członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli w lubińskich obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Najpierw modliliśmy się w intencji ofiar, a następnie złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Pamięci.

Główne obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar i internowanych dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej. Msza święta odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Następnie przeszliśmy na Wzgórze Zamkowe, pod Pomnik Pamięci Ofiar Lubina’82, gdzie jako Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego złożyliśmy wieniec oddając hołd ofiarom stanu wojennego. Obchody zakończono konferencją.

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całego kraju uchwałą Rady Państwa na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Został zawieszony 31 grudnia 1982r., a całkowicie zniesiony 22 lipca następnego roku. W tym czasie internowano ponad 10 tysięcy działaczy związanych z NSZZ Solidarność. Życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” i trzech mieszkańców Lubina podczas pokojowej manifestacji zorganizowanej 31 sierpnia 1982 roku.